PREFABRICERADE
FLERBOSTADSHUS

framtidens bostäder är massiva

NOCK MASSIVA TRÄHUS – PREFABRICERADE FLERBOSTADSHUS

Nock levererar prefabricerade flerbostadshus, kontor och byggnader för offentlig miljö. Vi har en egen produktion av prefabricerade flerbostadshus i CLT-trä utanför Göteborg. Vi bygger modulärt i CLT-trä vilket ger energi- och kostnadseffektiva hus byggda av hållbart material. Helt enkelt framtidens flerbostadshus!

MASSIVA HUS - SMART OCH SNABBT

CLT-TRÄ

Vi bygger i CLT vilket bidrar med en positiv CO₂-balans, tillför minimalt med kemikalier och plast samt har bra brandskyddsegenskaper. Kort sagt – hållbart på lång och kort sikt.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Våra husdelar byggs i fabrik. Huset byggs färdigt till 96 % innan vi levererar till byggarbetsplatsen för montage. Det gör att vi kan hålla korta ledtider till låga kostnader även om vi bygger en speciallösning.

SNABBT

Det går snabbt att bygga ett nyckelfärdigt hus, då vi kan påbörja markarbeten på byggarbetsplatsen samtidigt som huset byggs färdigt i fabriken. Vi kan möta de flesta önskemål och kan bygga flerfamiljshus i upp till åtta våningar.

CLT

Vad är det?

VÅR PROCESS

KONTAKTA OSS