Nock bygger hyresrätter i Vårgårda med Förvaltnings AB Skräddaren

Nock Massiva Trähus har påbörjat arbetet med att färdigställa 16 nya lägenheter i massivt korslimmat trä på uppdrag av Förvaltnings AB Skräddaren. Nock bygger trivsamma, klimatsmarta och kostnadseffektiva flerbostadshus genom en modern industriell byggprocess i egen fabrik.

 Nock har som affärsidé att industriellt producera flerfamiljshus i korslimmat trä. Det är en produktionsmetod som är snabbare, billigare och betydligt mer miljövänlig än att bygga traditionellt i betong.

– Sverige behöver fler hållbara hyresrätter som folk har råd med för att vi ska kunna minska bostadsbristen. Att bygga i korslimmat trä är klimatsmart och energieffektivt, samtidigt som det via vårt sätt att bygga dessutom är billigare än traditionella betonghus, säger Örjan Landström, vd för Nock Massiva Trähus.

Lägenheterna som byggs är två- och trerummare, med en total boarea på 1016 kvadratmeter. Lägenheterna byggs helt färdiga invändigt innan de lämnar fabriken. Bland annat kök, badrum, el och VVS är klart, vilket innebär korta ledtider, snabbt montage och därmed färre störningar för närområdet kring fastigheten.

– Projekteringen har hela tiden fokuserat på miljö, kvalitet och smart arkitektur. Dessutom har Vårgårda kommun höga ambitioner om att de nya bostäderna ska passa väl in i områdets natur och geografi, säger Örjan Landström.

Lägenheterna ska bli möjliga att söka under maj månad och de nya hyresgästerna ska kunna flytta in kring månadsskiftet september/oktober.

– Kommunen vill locka till sig nya invånare genom att skapa en mångfald av attraktiva boendeformer och livsmiljöer. Vi är glada att få bidra till att minska bostadsbristen i Vårgårda genom att leverera fler hyreslägenheter med rimliga hyresnivåer, säger Örjan Landström.

Enligt Boverket råder i dag bostadsbrist i 243 av 290 svenska kommuner och den senaste prognosen visar att över en halv miljon nya bostäder behöver byggas till år 2025. Byggsektorn står för nästan en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

För mer information, kontakta gärna:
Örjan Landström, vd Nock Massiva Trähus, 070-930 26 08, orjan@nock.nu

För pressbilder, se pressrum på Nocks hemsida.

 

Nock Massiva Trähus levererar klimatsmarta, prefabricerade flerbostadshus, kontor och byggnader för offentlig miljö. Vi bygger modulärt i korslimmat trä från europeiska skogar, vilket ger energi- och kostnadseffektiva hus byggda av hållbart material. Husen produceras i egen fabrik i Älvängen utanför Göteborg och monteras efter transport på slutdestinationen. www.nock.nu