Nock Massiva Trähus ska bygga 140 nya hyreslägenheter i trä i miljöstadsdelen Östra Sala backe i Uppsala, på beställning av bostadsbolaget Midroc Properties. Bostäderna byggs i korslimmat trä med modern volymbyggnadsteknik för att minimera klimatpåverkan. Byggstarten är planerad till hösten 2021.

De nya bostäderna produceras industriellt som färdiga volymenheter och kommer att börja byggas under hösten. Bygget är en del i utvecklingen av östra Uppsala och området Östra Sala backe. Midroc kommer att ha två fastigheter i området, Träpalatset och Konstnären, med totalt 216 bostäder. Nock Massiva Trähus kommer att leverera 140 av dessa.

– Vi är glada och stolta för förtroendet att få leverera hyreslägenheter i korslimmat trä åt Midroc. Det är angeläget att bidra till att minska bostadsbristen i Uppsala på ett sätt som är både klimatsmart och kostnadseffektivt, säger Olle Knaust, vd på Nock Massiva Trähus.

Nock bygger i korslimmat trä som ger energieffektiva bostäder med låg klimatpåverkan. Lägenheterna byggs i Nocks fabrik i Älvängen utanför Göteborg och färdigställs till 96 procent innan de fraktas till byggplatsen för montage. Badrum och kök har installerats och alla fönster och dörrar är monterade när lägenheterna lämnar fabriken. Alla beståndsdelar är utformade för att minimera bostädernas energianvändning.

Bostäderna i Träpalatset och Konstnären kommer att ha lägre hyra jämfört med andra nyproducerade hyresrätter. Husen kommer att ha högsta möjliga miljöklassificering och byggs med trästomme. I planeringen har stort fokus varit på ljusinsläpp, god akustisk miljö, tillgång till kollektivtrafik, inbjudande innergårdar och gott om cykelplatser.

– Den stora bristen på hyresrätter med rimlig hyra i Uppsala drabbar framför allt unga och mindre resursstarka människor. Det känns roligt att i detta projekt kunna kombinera fina byggnader, unikt låg energiförbrukning och skäliga hyror samtidigt som projektet är socialt och ekonomiskt hållbart. Detta är möjligt tack vare det statliga investeringsstödet och ett gott samarbete med Uppsala kommun, säger Jakob Ljunggren, affärschef på Midroc.

Enligt Boverket råder bostadsbrist i 212 av 290 svenska kommuner, däribland Uppsala. Boverkets senaste prognos visar att över 600 000 nya bostäder behöver byggas i Sverige till år 2027. Samtidigt står byggsektorn i dag för 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp.

För mer information, kontakta gärna:
Olle Knaust, vd Nock Massiva Trähus, 073-539 35 60, olle.knaust@nock.nu
Jakob Ljunggren, affärschef Midroc Properties, 072-209 04 63, jakob.ljunggren@midroc.se

För pressbilder, se pressrum på Nocks hemsida. Projektbilder finns bifogat. Mer information om området Östra Sala backe finns här.

Fakta – Bostadsbyggande i korslimmat trä

– Bostadshus i korslimmat trä har kortare byggtid än jämförbara byggnader i betong. Eftersom bostäderna byggs klara till 96 procent i fabrik, kan ett flerbostadshus uppföras på bara några månader.
– Bostadsbyggande i trä har flera klimatnyttor – träet i en träbyggnad ersätter energiintensiva produkter som stål och betong, samtidigt som stora mängder kol lagras i träbyggnadens konstruktion. Det innebär i praktiken långvarig koldioxidförvaring, speciellt i kombination med aktivt skogsbruk.

Nock Massiva Trähus levererar klimatsmarta, prefabricerade flerbostadshus, kontor och byggnader för offentlig miljö. Vi bygger modulärt i korslimmat trä från europeiska skogar, vilket ger energi- och kostnadseffektiva hus byggda av hållbart material. Husen produceras i egen fabrik i Älvängen utanför Göteborg och monteras efter transport på slutdestinationen. www.nock.nu