Nock Massiva Trähus bygger ett flerbostadshus i åtta våningar i bostadsområdet Godisfabriken i Gävle, på beställning av Pure Housing Nord. Lägenheterna är i storlekarna 1–3 rum och byggs i korslimmat trä med modern volymbyggnadsteknik för att minimera klimatpåverkan. Huset kommer att ligga i samma kvarter som det anrika Ahlgrenshuset, vilket påverkar val av färg och material.

Bostäderna produceras industriellt som färdiga volymenheter i början av juni. Gestaltningen av fasaden hämtar inspiration från fallna tallkottar med sina spretiga fjäll, och kommer att ge en ny, spännande siluett till Gävles stadsbild. Hustaket kommer att ha en öppen pergola med planteringslådor för växtlighet.

– Vi är glada för förtroendet att få leverera 67 nya lägenheter i korslimmat trä åt Pure Housing Nord. Sverige behöver bygga fler klimatsmarta bostäder som människor har råd att bo i för att vi ska kunna möta både bostadsbristen och klimatkrisen, säger Annika Knaust, projektansvarig på Nock Massiva Trähus.

Lägenheterna byggs inomhus i Nocks fabrik utanför Göteborg och färdigställs till 96 procent innan de fraktas till byggplatsen för montage. Badrum och kök har installerats och alla fönster och dörrar är monterade när lägenheterna lämnar fabriken. Bostäderna beräknas vara inflyttningsklara i början av 2022.

– Unga har särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, men även äldre som vill flytta från villan till en mindre bostad har svårt att hitta det de söker. Bristen är stor på hyresrätter och därför känns det här projektet extra viktigt, säger Johan Ahldin, vd på Pure Housing Nord.

Enligt Boverket råder bostadsbrist i 212 av 290 svenska kommuner och den senaste prognosen visar att över 600 000 nya bostäder behöver byggas till år 2027. Samtidigt står byggsektorn i dag för 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp.

För mer information, kontakta gärna:
Annika Knaust, projektansvarig Nock Massiva Trähus, 073-822 31 15, annika.knaust@nock.nu
Johan Ahldin, vd Pure Housing Nord, 070-189 89 11, johan@thepurecircle.se

För pressbilder, se pressrum på Nocks hemsida. Projektbilder finns bifogat.

Fakta – Bostadsbyggande i korslimmat trä

– Bostadshus i korslimmat trä har kortare byggtid än jämförbara byggnader i betong. Eftersom bostäderna byggs klara till 96 procent i fabrik, kan ett flerbostadshus uppföras på bara några månader.
– Bostadsbyggande i trä har flera klimatnyttor – träet i en träbyggnad ersätter energiintensiva produkter som stål och betong, samtidigt som stora mängder kol lagras i träbyggnadens konstruktion. Det innebär i praktiken långvarig koldioxidförvaring, speciellt i kombination med aktivt skogsbruk.

Nock Massiva Trähus levererar klimatsmarta, prefabricerade flerbostadshus, kontor och byggnader för offentlig miljö. Vi bygger modulärt i korslimmat trä från europeiska skogar, vilket ger energi- och kostnadseffektiva hus byggda av hållbart material. Husen produceras i egen fabrik i Älvängen utanför Göteborg och monteras efter transport på slutdestinationen. www.nock.nu