Nock Massiva Trähus bygger 43 nya lägenheter i Uppsala, som en påbyggnad på ett befintligt flerbostadshus i kvarteret Kantorn. Beställare är Rikshem och Alton Öhman arkitekter har ritat lägenheterna, som är i storlekarna 1–3 rum. Bostäderna byggs i korslimmat trä med modern volymbyggnadsteknik för att minimera klimatpåverkan.


De nya bostäderna produceras industriellt som färdiga volymenheter och har börjat byggas nu under april. Bygget är en del av ett större förtätningsprojekt i kvarteret Kantorn i Uppsala och innebär att lägenheterna byggs ovanpå ett befintligt hyreshus. Nock använder korslimmat trä – det möjliggör dels energieffektiva bostäder med låg klimatpåverkan, dels just påbyggnad på befintliga fastigheter eftersom det är ett mycket lättare material än exempelvis betong.

– Vi är glada för förtroendet att få leverera hyreslägenheter i korslimmat trä åt Rikshem. Det känns angeläget med innovativa förtätningsprojekt av den här typen, där vi kan hjälpa till att minska bostadsbristen i Uppsala på ett klimatsmart och kostnadseffektivt sätt, säger Annika Knaust, projektansvarig på Nock Massiva Trähus.

Lägenheterna byggs i Nocks fabrik i Älvängen utanför Göteborg och färdigställs till 96 procent innan de fraktas till byggplatsen för montage. Badrum och kök har installerats och alla fönster och dörrar är monterade när lägenheterna lämnar fabriken. Alla lägenhetens beståndsdelar är utformade för att minimera bostädernas energianvändning. De nya lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under andra kvartalet 2022.

– Uppsala har stor brist på hyreslägenheter vilket framför allt drabbar unga människor, och vi måste tänka nytt för att möta det behovet. Att bygga på höjden är ett smart sätt att kunna erbjuda fler Uppsalabor ett boende till rimligt pris, säger Daniel Eklund på Rikshem.

Enligt Boverket råder bostadsbrist i 212 av 290 svenska kommuner, däribland Uppsala. Boverkets senaste prognos visar att över 600 000 nya bostäder behöver byggas i Sverige till år 2027. Samtidigt står byggsektorn i dag för 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp.

För mer information, kontakta gärna:
Annika Knaust, projektansvarig Nock Massiva Trähus, 073-822 31 15, annika.knaust@nock.nu
Daniel Eklund, Rikshem, daniel.eklund@rikshem.se

För pressbilder, se pressrum på Nocks hemsida. Projektbilder finns bifogat.

Fakta – Bostadsbyggande i korslimmat trä


– Bostadshus i korslimmat trä har kortare byggtid än jämförbara byggnader i betong. Eftersom bostäderna byggs klara till 96 procent i fabrik, kan ett flerbostadshus uppföras på bara några månader.
– Bostadsbyggande i trä har flera klimatnyttor – träet i en träbyggnad ersätter energiintensiva produkter som stål och betong, samtidigt som stora mängder kol lagras i träbyggnadens konstruktion. Det innebär i praktiken långvarig koldioxidförvaring, speciellt i kombination med aktivt skogsbruk.

Nock Massiva Trähus levererar klimatsmarta, prefabricerade flerbostadshus, kontor och byggnader för offentlig miljö. Vi bygger modulärt i korslimmat trä från europeiska skogar, vilket ger energi- och kostnadseffektiva hus byggda av hållbart material. Husen produceras i egen fabrik i Älvängen utanför Göteborg och monteras efter transport på slutdestinationen.

www.nock.nu