Nock Massiva Trähus har anställt tretton nya medarbetare till sin fabrik i Älvängen utanför Göteborg, för att möta en starkt ökad efterfrågan på klimatsmarta och kostnadseffektiva bostäder i korslimmat trä. De nyanställda kommer att arbeta som produktionsoperatörer, produktionstekniker och montageledare.


I syfte att kunna möta Sveriges ökade efterfrågan på bostäder i trä fortsätter Nock Massiva Trähus att bygga upp relevant kompetens för hela produktionsprocessen. Förutom nyanställningarna utökar bolaget också med ett nytt Stockholmskontor.

– Det känns otroligt roligt att i dessa annars dystra tider få utöka verksamheten med nya medarbetare och ett nytt kontor. Sverige behöver fler klimatsmarta bostäder som människor har råd att bo i för att vi ska kunna möta både bostadsbristen och klimatkrisen, säger Annika Knaust på Nock Massiva Trähus.

Nock Massiva Trähus bygger klimatsmarta, kvalitativa och kostnadseffektiva flerbostadshus i korslimmat trä med modern volymbyggnadsteknik. Husen byggs nästan helt färdigt i fabrik, vilket ger snabb produktionstid och möjliggör låga hyresnivåer för de boende.

Bland kommande projekt finns hyresrätter i Norrköping under konceptet Gröna Hem, som Nock ska bygga på beställning av Slättö Förvaltning. Därtill ska Nock bygga stadsradhus till miljöstadsdelen Norra Sorgenfri i Malmö, i samarbete med Belleville arkitektkontor. Bägge projekten beräknas vara inflyttningsklara under fjärde kvartalet i år.

Ett av Nocks tidigare byggprojekt är det arkitekturprisbelönade kvarteret Pumpan i Alingsås som byggdes under våren 2019 i samarbete med Alingsåshem och Peab. Pumpan består av 26 hyreslägenheter för unga vuxna och ritades av Okidoki Arkitekter.

– Med den stora bostadsbrist som råder i Sverige, kombinerat med de klimatutmaningar vi står inför, så ser jag en stark framtid för industriellt träbyggande. Jag ser fram emot att vi nu förstärker med ytterligare kompetens i fabriken och ökar vår produktionskapacitet, säger Karl Lihnell, produktionsansvarig hos Nock Massiva Trähus.

Enligt Boverket råder bostadsbrist i 212 av 290 svenska kommuner och den senaste prognosen visar att omkring 600 000 nya bostäder behöver byggas i Sverige till år 2027. Samtidigt står byggsektorn i dag för 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp.

För mer information, kontakta gärna:
Annika Knaust, projektansvarig Nock Massiva Trähus, 073-822 31 15, annika.knaust@nock.nu
Karl Lihnell, produktionsansvarig Nock Massiva Trähus,
070-741 92 02, karl.lihnell@nock.nu

För pressbilder, se bifogad fil samt pressrum på Nocks hemsida.

Fakta – Bostadsbyggande i korslimmat trä


– Bostadshus i korslimmat trä har kortare byggtid än jämförbara byggnader i betong. Eftersom bostäderna byggs klara till 96 procent i fabrik, kan ett flerbostadshus uppföras på bara några månader.
– Bostadsbyggande i trä har flera klimatnyttor – träet i en träbyggnad ersätter energiintensiva produkter som stål och betong, samtidigt som stora mängder kol lagras i träbyggnadens konstruktion. Det innebär i praktiken långvarig koldioxidförvaring, speciellt i kombination med aktivt skogsbruk.