Trähusbyggaren Nock Massiva Trähus får nya storägare i form av det svenska investeringsbolaget Formica Capital. Investeringen möjliggör fortsatt expansion för Nock. Bland övriga delägare finns, förutom grundarna av Nock, investeringsbolaget NEA Partners samt grundarna av Nordika Fastigheter.


Nock Massiva Trähus bygger flerbostadshus i massivt trä med en industrialiserad byggprocess. Att bygga modulärt i korslimmat trä gör det möjligt att producera bostäder med hög kvalitet och låg klimatpåverkan. Med kapitaltillskottet från Formica kan Nock fortsätta att effektivisera sitt byggsystem och utöka produktionskapaciteten, för att möta den ökade efterfrågan på bostäder i trä.

– Med Formica får vi en långsiktig partner med erfarenhet av att bygga starka företag. Deras tro på hållbart byggande i trä, med ett fokus på positiv påverkan och ansvarsfullt företagande, är i linje med våra värderingar och vår syn på framtiden, säger Olle Knaust, vd på Nock Massiva Trähus.

Nocks kostnadseffektiva och flexibla sätt att bygga har flera fördelar. Husen byggs till 96 procent färdigt i den egna fabriken i Älvängen utanför Göteborg vilket halverar projekttiden, då bottenplatta och moduler kan byggas samtidigt. Formstabiliteten och precisionen i systemet ger hög kvalitet med låga underhållskostnader och låg boendeomsättning. Modulerna är energieffektiva och når Boverkets energistandard för energistöd.

Byggindustrin står i dag för drygt 20 procent av Sveriges utsläpp. Med trä som stommaterial minskar utsläppen i byggfasen och husen kan fungera som en kolsänka, då koldioxiden som träden bundit under uppväxten fångas i byggnaden. Tillsammans med det låga energibehovet och ett ansvarsfullt skogsbruk bidrar hus i korslimmat trä till Sveriges mål om klimatneutralitet till 2045.

– Den nuvarande cementkrisen har påvisat behovet av kostnadseffektiva alternativ till betong i byggindustrin. Nock bygger med trävaror till rätt pris och binder samtidigt in koldioxid. Tillsammans med Nock hoppas vi bidra till att möta både klimatutmaningar och bostadskris, med högkvalitativa hus som människor trivs att bo i, säger Tomas Haglund-Flemström, Head of Impact & Innovation på Formica Capital.

För mer information, kontakta gärna:
Olle Knaust, vd, Nock Massiva Trähus, 0735-39 35 60, olle@nock.nu
Tomas Haglund-Flemström, Head of Impact & Innovation, Formica Capital, 0734-43 29 23, tomas.haglund-flemstrom@formicacapital.se

För pressbilder, se pressrum på Nocks hemsida.

Formica Capital
Formica Capital är ett svenskt investmentbolag med en långsiktig ägarstrategi, ägt av familjen Olsson Eriksson. Formica Capital skapar värdetillväxt genom att vara en aktiv ägare i lönsamma och långsiktigt hållbara bolag, som har en positiv påverkan på samhället i stort. www.formicacapital.se

Nock Massiva Trähus
Nock har i dag 25 medarbetare och förväntas nå en omsättning om cirka 170 miljoner kronor under 2021. Nock bygger såväl bostadsrätter som hyresrätter med flexibel gestaltning upp till åtta våningar. Nock bygger modulärt i korslimmat trä från europeiska skogar, vilket ger energi- och kostnadseffektiva hus byggda av hållbart material. Husen produceras i egen fabrik i Älvängen utanför Göteborg och monteras efter transport på slutdestinationen. www.nock.nu