Trähusbyggaren Nock Massiva Trähus får en ny delägare när Bygg- och Fastighetsbolaget Åke Sundvall investerar i företaget, och därmed blir näst största ägare. Samarbetet ger Nock bättre möjligheter att fortsätta arbetet med att bygga klimatsmarta flerbostadshus.


– Åke Sundvall är ett välrenommerat familjeföretag med lång erfarenhet, och samarbetet kommer att bli ett stort tillskott för Nock Massiva Trähus. Åke Sundvall delar våra ambitioner om att minska bostädernas klimatpåverkan och bygga med omtanke för kommande generationer, säger Tomas Haglund-Flemström, Ordförande på Nock Massiva Trähus.

Nock Massiva Trähus bygger flerbostadshus i massivt trä med en industrialiserad byggprocess. Att bygga modulärt i korslimmat trä gör det möjligt att producera bostäder med hög kvalitet och låg klimatpåverkan. Genom investeringen blir Åke Sundvall näst största ägare i Nock efter investmentbolaget Formica. Bland övriga delägare finns bl.a., familjen Knaust, Jens Lackmann, NEA partners och grundaren till bolaget, Örjan Landström.

Under året har Nock Massiva Trähus expanderat och bland annat byggt Träpalatset och Konstnären, två fastigheter i Uppsala som omfattar 140 hyreslägenheter, samt etablerat 12 stadsradhus i Malmös miljöstadsdel Sorgenfri. Byggbranschen har sedan dess tvärstannat vilket tvingat flera bolag i branschen till varsel, så även Nock. Det nya kapitalet möjliggör för bolaget att stå än starkare rustat när branschen återstartar.

– Byggbranschen måste fortsatt bidra till att lösa bostadsbristen trots stigande räntor. Detta måste göras utan att förvärra klimatkrisen och valet av byggmetoder och material gör stor skillnad. Det är viktigt att samhället ställer om till ett smartare byggande så snabbt som möjligt. Samarbetet med Åke Sundvall stärker våra möjligheter att bidra till den utvecklingen, och fortsätta vår långsiktiga ambition om att kunna erbjuda byggnader som är NollCO2-certifierade, säger Tomas Haglund-Flemström.

Byggindustrin står i dag för drygt 20 procent av Sveriges utsläpp. Nocks kostnadseffektiva och flexibla sätt att bygga har flera fördelar som bidrar till att minska utsläppen från byggfasen. Samtidigt fungerar husen som en kolsänka, då koldioxiden som träden bundit under uppväxten fångas i byggnaden. Tillsammans med det låga energibehovet och ett ansvarsfullt skogsbruk bidrar hus i korslimmat trä till Sveriges mål om klimatneutralitet till 2045.

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Haglund-Flemström, ordförande, Nock Massiva Trähus, 0734-432923, tomas@formicacapital.se

För pressbilder, se pressrum på Nocks hemsida.

Nock Massiva Trähus
Nock hade en omsättning om drygt 200 miljoner kronor under 2022. Nock bygger såväl bostadsrätter som hyresrätter med flexibel gestaltning upp till åtta våningar. Nock bygger modulärt i korslimmat trä från svenska skogar, vilket ger energi- och kostnadseffektiva hus byggda av hållbart material. Husen produceras i egen fabrik i Älvängen utanför Göteborg och monteras efter transport på slutdestinationen. Byggtiden halveras jämfört med traditionellt byggande. www.nock.nu

 Åke Sundvall
Åke Sundvall är ett familjeföretag i tredje generation som förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i Stockholm och Uppsala samt i Skåne genom dotterbolag. Sedan 1942 har vi varit med och satt prägel på stadsbilden i de områden vi verkar. Vi lägger stor vikt på att utgå från varje plats unika förutsättningar för att tillföra staden hus med kvalitéer som sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas. Åke Sundvall förvaltar ca 500 bostäder och har cirka 4000 bostäder i projektportföljen som ska byggas i de områden där vi verkar. Läs mer om Åke Sundvall på www.akesundvall.se