Malmö stads övergripande mål är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. Nock Massiva Trähus har undertecknat den lokala färdplanen och lovar därmed att implementera planen och målsättningarna i sin verksamhet.  

– Vi stödjer Malmös strävan i att gå från ord till handling och att bli en förebild inom klimatneutralt byggande. Nocks sätt att bygga i korslimmat trä är klimatsmart och energieffektivt och rimmar väl med Malmös ambitioner, säger Örjan Landström, vd för Nock Massiva Trähus.

Initiativet Fossilfritt Sverige samlar i dag över 400 aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram. Olika branscher har tagit fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. De första nio färdplanerna överlämnades till regeringen i fjol, och ytterligare fyra i mars i år.

I Malmö stads budget finns ett uppdrag att ta fram strategier för klimatneutralt byggande. De kommande åren planeras flera omfattande projekt såsom bostäder, skolor, infrastruktur och parkeringshus. Behovet är stort att hitta nya lösningar som gör Malmö mer hållbart samt skapar en marknad för klimatneutralitet i bygg- och anläggningssektorn. Därför krävs ett ökat fokus på byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

– Byggsektorn står i dag för mer än 20 procent av Malmös totala klimatpåverkan. Därför behövs satsningar på klimatneutralt byggande där mål, byggmetoder och material värderas utifrån såväl funktion som klimateffekter, säger Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg på Malmö stad.

Enligt Boverket råder i dag bostadsbrist i 243 av 290 svenska kommuner och den senaste prognosen visar att över en halv miljon nya bostäder behöver byggas till år 2025. Traditionella byggmetoder leder dock till stora klimatutsläpp och bostäder som många inte har råd med. Detta adresseras i regeringsförklaringen där regeringen slår fast att bostadsbyggandet ska göras snabbare, billigare och mer hållbart.

– Malmö, precis som de flesta andra svenska städer, lider av bostadsbrist. Vi vill gärna vara med och bidra till en lösning på det problemet genom att erbjuda klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyresnivåer, säger Örjan Landström.

För mer information, kontakta gärna:
Örjan Landström, vd Nock Massiva Trähus, 070-930 26 08orjan@nock.nu
Josephine Nellerup, Stadsbyggnadsstrateg Malmö stad, 070-934 24 15, josephine.nellerup@malmo.se
Information om Malmös lokala färdplan: lfm30.se

För pressbilder, se pressrum på Nocks hemsida.

Nock Massiva Trähus levererar klimatsmarta, prefabricerade flerbostadshus, kontor och byggnader för offentlig miljö. Vi bygger modulärt i korslimmat trä, vilket ger energi- och kostnadseffektiva hus byggda av hållbart material. Husen produceras i egen fabrik i Älvängen utanför Göteborg och monteras efter transport på slutdestinationen. www.nock.nu