Nock Massiva Trähus ska bygga 44 hyresrätter i Norrköping under konceptet Gröna Hem, med miljön i fokus. De nya bostäderna byggs i korslimmat trä med modern volymbyggnadsteknik och minimalt användande av plaster, för lägsta möjliga klimatpåverkan. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in i oktober.

– Vi är stolta över att få bidra till att minska bostadsbristen i Norrköping genom att bygga fler hållbara, energieffektiva lägenheter i korslimmat trä. Sverige behöver fler klimatsmarta bostäder för att vi ska kunna möta både bostadskrisen och klimatkrisen samtidigt, säger Annika Knaust på Nock Massiva Trähus.

Slättö Förvaltning är beställare av lägenheterna, som kommer att ha 1–3 rum och kök. Huset har en genomgående miljöprofil – uppvärmningen sker via bergvärme vilket i kombination med träets goda isoleringsegenskaper ger en låg energiförbrukning. Värmesystemet kan även producera klimatvänlig kyla under varma dagar.

– Många vill bo hållbart i dag och det vill vi framhäva med smart arkitektur och mycket synligt trä. Vi lägger också stort fokus på miljöerna runt bostäderna. Det ska till exempel vara lätt att ta cykeln till affären, källsortera, odla eget och umgås, säger Annika Knaust.

Lägenheterna byggs inomhus i Nocks fabrik utanför Göteborg och är färdigställda till 96 procent när de fraktas till byggplatsen för montage. Badrum och kök har installerats och alla fönster och dörrar är monterade när lägenheterna lämnar fabriken. Bostäderna i Norrköping beräknas vara inflyttningsklara i oktober 2021.

För mer information, kontakta gärna:
Annika Knaust, Nock Massiva Trähus, 073-822 31 15, annika.knaust@nock.nu

För pressbilder, se pressrum på Nocks hemsida.

Fakta – Bostadsbyggande i korslimmat trä

– Bostadshus i korslimmat trä har kortare byggtid än jämförbara byggnader i betong. Eftersom bostäderna byggs klara till 96 procent i fabrik, kan ett flerbostadshus uppföras på bara några månader.
– Bostadsbyggande i trä har flera klimatnyttor – träet i en träbyggnad ersätter energiintensiva produkter som stål och betong, samtidigt som stora mängder kol lagras i träbyggnadens konstruktion. Det innebär i praktiken långvarig koldioxidförvaring, speciellt i kombination med aktivt skogsbruk.

Nock Massiva Trähus levererar klimatsmarta, prefabricerade flerbostadshus, kontor och byggnader för offentlig miljö. Vi bygger modulärt i korslimmat trä från europeiska skogar, vilket ger energi- och kostnadseffektiva hus byggda av hållbart material. Husen produceras i egen fabrik i Älvängen utanför Göteborg och monteras efter transport på slutdestinationen. www.nock.nu