OM NOCK

OM NOCK

Nock producerar flerbostadshus i massivträ med modern och rationell volymbyggnadsteknik. Då huset kan byggas färdigt till 96% i fabrik kan korta ledtider hållas till låga kostnader. Byggsystemet är väldigt flexibelt för dig som kund med stora valmöjligheter.

Vi levererar flerbostadshus med aven förtätningsprojekt. Du som kund kan själv välja hur leverans skall ske från fabriken, total entreprenad eller färdiga moduler.

Nock Massiva Trähus är ISO Certifierat enligt

Kvalité 9001,  Miljö 14001 och Arbetsmiljö 45001

VÅR VISION

Vår vision är att bli den ledande distributören och tillverkaren av klimatsmarta, prefabricerade flerfamiljshus i trä. Den visionen har funnits med oss och växt sig starkare ända sedan vi först kom i kontakt med korslaminerat trä 2010.  Vi producerar våra hus i vår fabrik i Älvängen, 3 mil nordöst om Göteborg, och monterar dem efter transport, på dess slutdestination. Vi bygger massiva trähus med korslaminerat trä som vi hämtar från svenska skogar till privata och offentliga fastighetsägare.

PRODUKTION

I vår fabrik i Älvängen byggs husen färdiga till 96% innan vi kör ut till byggplatsen för montage, vilket innebär att både badrum och kök är helt färdiga när husen lämnar fabriken. Samtliga installationer (el, vs, ventilation och styr) är monterade och funktionstestade i fabriken. Den höga färdigställandgraden gör att vi kan hålla korta ledtider till låga kostnader även om vi bygger en speciallösning. Det går snabbt att bygga ett nyckelfärdigt hus då vi kan påbörja markarbeten på byggarbetsplatsen samtidigt som huset byggs färdigt i fabriken. Vi kan möta de flesta önskemål och kan bygga flerbostadshus i upp till åtta våningar.

Hela produkten och produktionsprocessen är präglad av en genuin strävan att maximera miljönyttan och minimera det miljömässiga fotavtrycket. Vi har stabila, ansvarsfulla och långsiktiga ägare i ryggen som uppfattat potentialen i affärsidén.