KANTORN

KANTORN

Nock Massiva Trähus bygger 43 nya lägenheter i Uppsala, som en påbyggnad på ett befintligt flerbostadshus i kvarteret Kantorn. Beställare är Rikshem och Alton Öhman arkitekter har ritat lägenheterna, som är i storlekarna 1–3 rum. Bostäderna byggs i korslimmat trä med modern volymbyggnadsteknik för att minimera klimatpåverkan.

De nya bostäderna produceras industriellt som färdiga volymenheter och har börjat byggas nu under april. Bygget är en del av ett större förtätningsprojekt i kvarteret Kantorn i Uppsala och innebär att lägenheterna byggs ovanpå ett befintligt hyreshus. Nock använder korslimmat trä – det möjliggör dels energieffektiva bostäder med låg klimatpåverkan, dels just påbyggnad på befintliga fastigheter eftersom det är ett mycket lättare material än exempelvis betong.

2021
Byggår
43
Antal lägenheter
1288
BOA
2
Våningar
TIDSLINJE

PROJEKTERING

PRODUKTION FABRIK/MARK OCH GRUNDARBETEN

BESIKTNING

INFLYTT

HÄR ÄR VI NU

FÄRDIGSTÄLLT

INFO
BeställareRikshem/Byggconstruct
ArkitektAlton Öhman
Byggår2021
EntreprenadformTotalentreprenör
BOA1288 m2
Våningar2
Antal lägenheter43
FasadCembrit
UppvärmningFjärrvärme