FIOLEN 53

FIOLEN 53

Nock Massiva Trähus uppför under 2020, i samarbete med Slättö Förvaltning AB, 48 st bostadsrätter i Norrköping. Slättö och Nock har i detta projekt arbetat i nära relation för att med så effektiva medel som möjligt effektivisera processen i alla led från projektering till montage. Ett boende och en byggnad utformat med klimatmässig hållbarhet, för framtidens brukare med framtidens byggmetoder och material.

2021
Byggår
40
Antal lägenheter
2032
BOA
4
Våningar
TIDSLINJE

PROJEKTERING

PRODUKTION FABRIK/MARK OCH GRUNDARBETEN

BESIKTNING

INFLYTT

HÄR ÄR VI NU

FÄRDIGSTÄLLT

INFO
BeställareSlättö Förvaltning AB
Byggår2021
EntreprenadformTotalentreprenad
BOA2 032 m2
Våningar4
Antal lägenheter40
Lägenhetstyp1ROK 2ROK 3ROK
FasadTrä