FIOLEN 53

FIOLEN 53FIOLEN 53 Nock Massiva Trähus uppför under 2020, i samarbete med Slättö Förvaltning AB, 48 st bostadsrätter i Norrköping. Slättö och Nock har i detta projekt arbetat i nära relation för att med så effektiva medel som möjligt effektivisera processen i alla led från projektering till montage. Ett boende och en byggnad utformat med [...]

ALGUTSTORP

ALGUTSTORPALGUTSTORP Nock Massiva Trähus uppför nybebyggelse inom Vårgårda tätort tillsammans med Förvaltnings AB Skräddaren. Under 2019 bygger vi 16 st nya hyresrätter i Massivt trä fördelat på 2 st byggnader inom samma fastighet. Stort miljöfokus och hög kvalitet som ledord genom projekteringen har realiserats i byggnader och lägenheter med brukaren i fokus. Smart arkitektur och [...]